Informujemy, że kompleks sportowy jest ogólnodostępny dla wszystkich, zgodnie z harmonogramem rezerwacji (harmonogram znajduje się poniżej oraz umieszczony jest obok regulaminu boisk).

Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz stosowania się do jego zasad.

Grupy zorganizowane mogą korzystać z boisk po wcześniejszej rezerwacji.

Ze względu na duże zainteresowanie rezerwacją boisk przez grupy zorganizowane, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach czasowo zawiesza możliwość rezerwacji boisk z uwagi na zachowanie proporcji między godzinami dla grup zorganizowanych, a godzinami dla mieszkańców osiedla Baranówek.

Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt z kierownikiem administracji –
Panią Kamilą Blicharską, za pośrednictwem: e-maila: kierownik.administracyjny@sp9.kielce.eu lub telefonu: 413676793.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które odbywają się poza zajęciami organizowanymi przez szkołę oraz za rzeczy pozostawione na terenie szkoły. Przypominamy, że obiekt jest monitorowany i nikt nie jest anonimowy. Wszystkie sprawy konfliktowe poza godzinami pracy szkoły będą rozstrzygane przez odpowiednie służby

Plac zabaw również jest ogólnodostępny, ale poza godzinami pracy szkoły. Regulamin znajduje się w obrębie placu zabaw i w zakładce: Regulamin boiska i placu zabaw.