SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU RADY RODZIÓW

w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach

w roku szkolnym 2022/2023

Marlena Stęplowska              – przewodniczący

                     Mariusz Deląg                 – z-ca przewodniczącego

Anna Żurawska                      – sekretarz

Magdalena Marcinkowska    – skarbnik

Monika Stoch                         – członek zarządu

Ewelina Gładki                      – członek zarządu

Katarzyna Kita –Wałęka       – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Magdalena Litwinek              – przewodniczący

Michał Soliński                     – członek komisji

Anna Łukomska –Górny        –  członek komisji

Numer konta Rady Rodziców:

43 1600 1273 1843 6484 7000 0001

adres e-mail:

rada.rodzicow@sp9.kielce.eu