SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU RADY RODZIÓW

w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach

w roku szkolnym 2020/2021

 

Marlena Stęplowska  – przewodniczący

Mariusz Deląg  – z-ca przewodniczącego

Kinga Obara – sekretarz

Magdalena Marcinkowska – skarbnik

Magdalena Stępnik – członek zarządu

Ewelina Gładki – członek zarządu

Ewa Kwiecień -Błońska  – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Izabela Mazur  – przewodniczący

Magdalena Litwinek – członek komisji

Michał Soliński  – członek komisji

Numer konta Rady Rodziców:

43 1600 1273 1843 6484 7000 0001

adres e-mail:

rada.rodzicow@sp9.kielce.eu