SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU RADY RODZIÓW

w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach

w roku szkolnym 2019/2020

 

MARLENA  STĘPLOWSKA  –  Przewodnicząca

          MARIUSZ  DELĄG                 –  Z-ca Przewodniczącej

KINGA  OBARA                     –  Sekretarz

                ALINA  STANIEC                   – Skarbnik                

MAGDALENA  STĘPNIK     –  Członek zarządu

EWELINA  GŁADKI              –  Członek zarządu

ANITA  SPICZONEK            –  Członek zarządu

Komisja rewizyjna

 

IZABELA  MAZUR                  –  Przewodnicząca

GRZEGORZ  SMURZYŃSKI   –  Członek komisji

MAGDALENA  LITWINEK     –  Członek komisji

 

Numer konta Rady Rodziców:

 43 1600 1273 1843 6484 7000 0001