Poniżej wykaz bezpłatnych numerów pomocowych:Drodzy rodzice

Informuję Państwa, że dzięki współpracy z MZPPP w Kielcach, w SP nr 9 raz w tygodniu w środy będzie prowadzony punkt konsultacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym dniu będzie można skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga z poradni w godz. od 8.00 do 12.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października. Wcześniej należy umówić się telefonicznie przez gabinet pedagoga.

W MZPPP przy ul. Urzędniczej w Kielcach można także skorzystać ze szkoły dla rodziców oraz zajęć z TUS. Należy umawiać się pod nr tel. 41 367 67 28, liczba miejsc ograniczona.


 

Godziny pracy rok szkolny 2022/2023

Poniedziałek

8.00 – 13.00

Wtorek

9.00 – 11.30

Środa

8.00 – 13.00

Czwartek

8.00 – 12.30

Piątek

8.00 – 13.00


SZKOŁA DLA RODZICÓW

4 października w godz. 16.30 – 19.30 w PIK Kielce ul. Olkuska 18 będzie startować szkoła dla rodziców. Zajęcia raz w tygodniu. Kontakt z PIK pod nr tel. 41 3661052 z Tomaszem Bochnackim lub Anną Strójwąs.

Szkoła dla rodziców rusza także w MZPPP w Kielcach – kontakt z poradnią pod nr tel. 41 3676728.


SOS 800121212

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO KONKURSU FILMOWEGO „ŚWIĘTOKRZYSKIE NIE HEJTUJE”

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie filmowym

pt. „Świętokrzyskie nie hejtuje” w związku z kampanią społeczną #świętokrzyskieNiehejtuje, którą zainaugurował wojewoda Zbigniew Koniusz

Regulamin konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy pt.: „Świętokrzyskie nie hejtuje”

Cele konkursu:

 • szacunek do drugiego człowieka,
 • okazywanie empatii i miłości,
 • akceptacja i wyrozumiałość,
 1. Powstanie filmów pełnych szacunku, akceptacji i wyrozumiałości,
 2. Zachęcenie uczniów do okazywania miłości i empatii drugiemu człowiekowi,
 3. Zachęcenie uczniów szkoły podstawowej do aktywności twórczej i artystycznej;

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8
 2. Praca może być zgłaszana przez uczestnika indywidualnego, lub przez grupę liczącą maksymalnie 10 osób;
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionych dokumentów: a) metryka filmu – 1 egzemplarz na 1 pracę konkursową – załącznik nr 1.

Praca konkursowa:

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na pendrive jedną pracę konkursową, której czas projekcji trwa od 2 do 6 minut;

2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu dokumentalnego, komediowego, teledysku) oraz technice (np. animacji) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera);

3. Film nie może naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Przebieg konkursu:

a). pracę konkursową wraz z kartami uczestników (załącznik nr 1) i metryką filmu należy złożyć do pedagoga szkoły do dnia 30 kwietnia 2022 roku,

b). zwycięską pracę wybierze jury powołane przez dyrektora szkoły,

c). ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2022 r.

Ocena konkursu:

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrekcje szkoły, których zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu;
 2. Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki przekazu oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne;

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania (zarówno fragmentów, jak i całych) prac, które trafiły do konkursu. Zgodnie z powyższym wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora nie wymaga zgody ich autorów.

Organizator zaplanował ciekawe nagrody dla zwycięzców konkursu 🙂

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu filmowego.

METRYKA FILMU

Autor/autorzy filmu (imię i nazwisko, klasa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czas trwania filmu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Numery udzielające wsparcia w sytuacji zagrożeń uczniów

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania
22 484 88 01 (wtorki: 14:00 – 19:00; czwartki: 15:00 – 20:00; piątki: 10:00 – 15:00)
Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych 116 123 (codziennie, poza świętami, w godz. 14:00 – 22:00)
• Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22 (czynny całą dobę)
Telefon Zaufania – uzależnienia behawioralne 801 889 880 (codziennie w godz. 17:00 – 22:00)
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
800 120 002 (całodobowo)
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 20:00).

________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy rodzice!

Świetlica środowiskowa „Na Wypasie” mieszcząca się na terenie Ośrodka Rekreacji i Hipoterapii MAAG w Kielcach przy ul. Ściegiennego 207 zaprasza chętne dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat na bezpłatne  zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Świetlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. Poniżej aktualny harmonogram dnia.

14.00- 16.00 – pomoc w nauce

16.00-16.30 – przerwa na posiłek, relaksacja

16.30- 17.30- zajęcia programowe *

16.30-18.00- wspólne prace porządkowe, zakończenie zajęć

* Zajęcia programowe odbywają się o ustalonej porze w następującym porządku: 

Poniedziałek- Zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania (m.in. plastyczne, z elementami kodowania, usprawniające językowo)

Wtorek –  zajęcia TUS (grupa starsza 12-19 lat)

Środa – zajęcia ze zwierzętami ( z elementami dogo- i hipoterapii)

Czwartek – zajęcia TUS ( grupa młodsza 6-11lat)

Piątek- kulinarne lub terenowe (aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wspólne spacery uzależnione m.in. od warunków pogodowych)– Zajęcia mają na celu promocję zdrowego trybu życia. 

Świetlica organizuje także ogniska, grille, imprezy tematyczne integrujące grupę. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych uczestników bierzemy pod uwagę modyfikację zajęć na bieżąco.

UWAGA! Od września planowane jest uruchomienie m.in. profesjonalnej „szkółki jeździeckiej” dla naszych uczestników. 


SZKOŁA DLA RODZICÓW W SOW

Drodzy rodzice Od 01.03.22 do 04.05.22 (każdy wtorek, godzina 10:00-13:00) w SOW rusza Szkoła dla Rodziców. Szczegółowe informacje pod nr telefonu – 41 368 -18- 67 – Agnieszka Im-Chatys lub Michał Materek.

STOP PRZEMOCY! PRZERWIJ MILCZENIE ‼️

DZISIAJ, 25 listopada rusza międzynarodowa akcja: „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet” ‼️ W Polsce jedną z najczęściej spotykanych form tej przemocy jest przemoc w rodzinie. Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę.

Przemoc w rodzinie – fakty

1. Przemoc w rodzinie, to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub ekonomiczna.

2. Ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych – występuje we wszystkich grupach społecznych.

3. Przemoc w rodzinie nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się według określonego schematu.

4. Fakt pozostawania w związku ze sprawcą, może wydawać się niezrozumiały. Specjaliści najczęściej odwołują się do syndromu wyuczonej bezradności lub do syndromu stresu pourazowego. Sytuację ofiary często porównuje się także do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych, przy czym ofiara przemocy w rodzinie pozostaje w stanie zagrożenia życia zazwyczaj przez dużo dłuższy czas, a sprawcą nie jest obcy terrorysta, lecz osoba najbliższa.

5. Ofiary, wbrew dość powszechnemu stereotypowi, podejmują wiele działań w celu poprawy swojej sytuacji!

6. Przyczyną przemocy w rodzinie nie jest alkohol, ani inna patologia. Źródłem przemocy jest akceptacja dla hierarchicznej struktury społeczeństwa – w ramach tej struktury funkcjonują osoby, które wierzą, że mają prawo stosować przemoc wobec pozostałych członków swojej rodziny, czyli wykorzystują pozycję władzy.

7. Najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie.

Przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych stosunków władzy między kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełen rozwój kobiet. Uwaga: przemoc w rodzinie to sytuacja, w której występuje sprawca i ofiara; to nie konflikt, spór czy kłótnia dwóch równych sobie stron. Za stosowaną przemoc odpowiada wyłącznie sprawca !!!


#ŚWIETOKRZYSKIENIEHEJTUJE

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza #świetokrzyskieNIEhejtuje.

Słowna agresja, poniżanie, upokarzanie, szykanowanie, ośmieszanie, obraźliwe memy czy grafiki na dobre zadomowiły się w naszym życiu i niestety stają się coraz częstsze. Dlatego mówimy STOP hejtowi !!!!!!! Kampania społeczna „#świętokrzyskieNIEhejtuje”, jest właśnie po to, by uświadomić hejterom, jak wielką krzywdę mogą zrobić innym i sobie.

 W ramach kampanii został przygotowany spot oraz specjalna strona internetowa. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

ttps://www.kielce.uw.gov.pl/pl/niehejtuje/swietokrzyskieniehejtuj/20297,swietokrzyskieNIEhejtuje.html

________________________________________________________________________________________________________________

800 800 605 – RUSZYŁA CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW „POMAGAMY”

OD PONIEDZIAŁKU, 6 WRZEŚNIA DZIAŁA NOWA CAŁODOBOWA, BEZPŁATNA, OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA DLA DZIECI I RODZICÓW. POD NUMEREM TELEFONU 800 800 605 DZIECI, MŁODZIEŻ, ALE TAKŻE RODZICE, NAUCZYCIELE I PEDAGODZY BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ PROFESJONALNĄ POMOC DOŚWIADCZONYCH PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW ORAZ PRAWNIKÓW. WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM KONTAKTU MAILOWEGO POMAGAMY@1815.PL. NOWY NUMER TELEFONU ZOSTAŁ URUCHOMIONY NA ZLECENIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI.

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.

W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

PROŚBA TWOJEGO DZIECKA

MAMO –TATO

·Proszę przygotujcie mi miejsce do pracy i odrabiania lekcji, miejsce, gdzie położę tornister, książki, zeszyty.

·Proszę WAS o ciszę, spokój i pogodną atmosferę w domu.

·Gdy przychodzę ze szkoły do domu PROSZĘ:

-Zapytaj mnie co było w szkole,

-Zajrzyj do mojego tornistra,

-Pochwal -za co trzeba pochwalić, zgań -za co zganić trzeba,

-Ustal ze mną godzinę o której mam siadać do odrabiania lekcji,

-Jeśli możesz usiądź przy mnie, kiedy będę odrabiał lekcje,

-Nigdy na mnie nie krzycz, bo ja wtedy przestaję zupełnie rozumieć,

-Sprawdź czy wszystko mam w tornistrze, co jest na dany dzień potrzebne do szkoły,

-Rozmawiaj ze mną często,

-Wstępuj do mojej Pani.

KOCHAJ MNIE

Chciej mnie zawsze zrozumieć!

A ja postaram się być TWOJĄ PRAWDZIWĄ POCIECHĄ!

Wychowanie dzieci

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki,

uczy się potępiać.

Jeżeli dziecko doświadcza wrogości,

uczy się walczyć.

Jeżeli dziecko musi znosić kpiny,

uczy się nieśmiałości.

Jeżeli dziecko jest zawstydzone,

uczy się poczucia winy.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji,

uczy się być cierpliwym.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze zachęty,

uczy się ufności.

Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone,

uczy się doceniać innych.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze uczciwości,

uczy się sprawiedliwości.

Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,

uczy się ufności.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze aprobaty,

uczy się lubić siebie.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,

uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.