RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH

7.00 – 8.00 – Zbieranie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, przeglądanie czasopism, gry stolikowe.

8.00 – 11.00 – Zajęcia tematyczne, np.:

  • zabawy i gry świetlicowe (ruchowo – zręcznościowe, bieżne, dydaktyczne, umysłowe, itp.),
  • zajęcia rozwijające pracę umysłową dziecka (rozwój zainteresowań czytelniczych, głośne czytanie, konkursy inscenizacje, opowiadania, recytacje),
  • zajęcia plastyczne i plastyczno – techniczne (rysowanie, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, papieroplastyka, majsterkowanie),
  • zajęcia rekreacyjne ( zabawy na świeżym powietrzu, spacery, itp.),
  • zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, pląsy przy muzyce, słuchanie określonych gatunków muzyki),
  • edukacja informatyczna (gry edukacyjne, internetowe, wyszukiwanie określonych informacji w Internecie, rysowanie w oprogramowaniu PAINT),
  • edukacja filmowa (oglądanie bajek i filmów dla dzieci ze świetlicowej filmoteki).

11.00 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu – mycie rąk, porządkowanie świetlicy.

11.30 – 13.00 – Obiad, odpoczynek poobiedni, zajęcia dowolne.

13.00 – 14.00 – Odrabianie prac domowych.

14.00 – 15.30 – Zajęcia tematyczne.

15.30 – 16.30 – Zajęcia indywidualne, rozchodzenie się dzieci.