Harmonogram spotkań z rodzicami

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

15.09.2021 r. (czwartek) – Spotkanie z rodzicami

03.11.2022 r. (czwartek) – Dzień Otwartej Szkoły

20.12.2022 r. (wtorek) – Dzień Otwartej Szkoły

26.01.2023 r. (czwartek) – Wywiadówka semestralna

16.03.2023 r. (czwartek) – Dzień Otwartej Szkoły

18.05.2023 r. (czwartek)- Spotkanie z rodzicami

^^^^^^^^^^^^^

Godziny dostępności nauczycieli

Informujemy, że zgodnie z art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela, od 1 września 2022 r., nauczyciele prowadzą  konsultacje dla uczniów  i ich rodziców w wymiarze 60 minut tygodniowo w ramach tzw. godziny dostępności.

Harmonogram godzin dostępności