Szkolny Doradca Zawodowy – mgr Agnieszka Długosz-Rzepka

Zadania doradcy zawodowego:

 • diagnoza predyspozycji zawodowych,
 • pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • organizacja zajęć grupowych ( warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne, wycieczki zawodoznawcze),
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o szkołach ponadpodstawowych i aktualnie poszukiwanych zawodach na rynku pracy.

Załączamy link do padletu doradcy zawodowego mgr Agnieszki Długosz-Rzepki. Umieszczone są tam potrzebne materiały, linki, podcasty, testy predyspozycji zawodowych, informacje o rekrutacji, kierunki w szkołach średnich oraz terminy dni otwartych. Zachęcamy do skorzystania z padletu.

https://padlet.com/agnieszkadlugosz/powiatowy-koordynator-doradztwa-zawodowego-na-miasto-kielce–4ey79p1sqoy5rwv6


TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024.


Informacja nt. promowania szkolnictwa branżowego wśród młodzieży szkół podstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych i średnich w Kielcach,

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce przystąpił w 2022 roku do promowania szkolnictwa branżowego wśród młodzieży szkół podstawowych. Pomysł uzyskał pełne poparcie Zastępcy Prezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego i środowiska biznesowego w Kielcach.

W okresie od września do listopada 2022 r. zostały zrealizowane na terenie kieleckich firm 3 krótkie filmy, w których przedstawione są wypowiedzi pracowników i pracodawców o niektórych zawodach. W materiale zaprezentowane zostały także szkoły i kierunki kształcenia oraz inne wskazówki, jak można uzyskać potrzebne w zawodzie kwalifikacje. Ponadto pomysłodawcy filmów zamieścili na końcu materiału logo lokalnych firm, które działają w danym sektorze gospodarczym.

Filmy przedstawiają pracę w 3 branżach, w których odczuwalny jest w Kielcach deficyt osób chętnych do kształcenia się i do podejmowania pracy. Są to:

– branża obróbki metalu

– branża budowlana

– branża kreatywna (obejmująca działalność w mediach elektronicznych oraz w przemyśle modowym).

Filmy „Bliżej biznesu – bliżej wymarzonego zawodu” mają na celu zwrócenie uwagi młodzieży oraz ich rodziców na szkolnictwo branżowe, które cieszy się w ostatnich latach znacznie mniejszą popularnością niż nauka w liceach ogólnokształcących. Możliwe, że dzięki tej inicjatywie część absolwentów ósmych klas świadomie zdecyduje się na wybór szkoły technicznej, dostrzegając w niej szansę na zdobycie poszukiwanego w regionie zawodu. Ważne jest także dotarcie do samych rodziców i opiekunów młodzieży, którzy mają decydujący wpływ na podejmowane przez ósmoklasistów decyzje. Rodzicom często brakuje jednak wiedzy na temat potrzeb lokalnej gospodarki i oferty szkół średnich.

Zwracam się więc do Państwa jako osób zarządzających szkołami o wykorzystanie w najbliższych miesiącach tego atrakcyjnego w przekazie materiału do rozmów z uczniami, rodzicami i innymi zainteresowaniami.

W szczególności proponuję, aby tam, gdzie będzie to techniczne możliwe:

– umieścić linki do filmów na stronach szkół w zakładkach dotyczących rekrutacji;

– umieścić linki do filmów w mediach społecznościowych, którymi zarządzają szkoły;

– wyświetlić filmy wszystkim uczniom ósmych klas szkół podstawowych podczas godzin wychowawczych lub lekcji doradztwa zawodowego;

– wyświetlić firmy rodzicom i opiekunom uczniów klas ósmych podczas wywiadówek;

– wysłać linki z filmami do wszystkich uczniów klas ósmych i ich rodziców poprzez dziennik elektroniczny, aby zapewnić możliwość ponownego odnalezienia i odtworzenia filmów.

Powyższe filmy są dostępne w kanale You Tube pod nazwą:

Filmy promujące szkolnictwo zawodowe „Bliżej biznesu – bliżej wymarzonego zawodu” 

Można je także znaleźć na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce „Dla mieszkańca” a następnie „Edukacja”:

https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja.html

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania w niniejszej sprawie, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej pod adresem mailowym coi@um.kielce.pl lub telefonicznie 41 36 76 557, 41 36 76 571.

Poniżej dla ułatwienia przesyłam gotową treść wiadomości przeznaczonej dla nauczycieli, uczniów klas ósmych i ich rodziców do ewentualnego wykorzystania w mailingu. Proszę także o wykorzystanie niniejszego materiału w kolejnych latach podczas prowadzenia procesu rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Wychowawcy klas ósmych,

Nauczyciele doradztwa zawodowego,

na Państwa ręce przekazuję materiał przygotowany przez Urząd Miasta Kielce mający na celu zachęcić młodzież kończącą szkołę podstawową do kontynuowania nauki w technikach i szkołach branżowych w Kielcach. 3 filmy „Bliżej biznesu – bliżej wymarzonego zawodu” promują podejmowanie kształcenia i pracy w zawodach, które są poszukiwane przez lokalnych pracodawców.

Filmy powstały pod koniec 2022 r. na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Trwają od 6 do 8 minut i są dostępne na kanale You Tube pod ww. nazwą. Można je także znaleźć na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce „Dla mieszkańca” a następnie „Edukacja”: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja.html .

Materiał będzie dostępny w miarę możliwości na stronie i w mediach społecznościowych naszej szkoły. Filmy przedstawią pracę w 3 ważnych dla lokalnej gospodarki branżach:

– branża obróbki metalu

– branża budowlana

– branża kreatywna (obejmująca działalność w mediach elektronicznych oraz w przemyśle modowym).

Filmy mogą stanowić pomocny materiał podczas lekcji wychowawczych i lekcji doradztwa zawodowego prowadzonych w klasie ósmej. Proszę o zaprezentowanie uczniom niniejszego materiału. Ponadto proszę w miarę możliwości o zaprezentowanie materiału rodzicom podczas wywiadówek. Zwracam także uwagę na stronę https://www.kielce.eu/pl/dla-biznesu/inwestuj-w-kielcach/baza-firm.html, gdzie znajdą Państwo szerszy katalog kieleckich firm, obejmujący więcej branż. Warto zachęcić uczniów i rodziców do zapoznania się z tą bazą.

Mam nadzieję, iż materiał wyzwoli potrzebę dyskusji wśród młodzieży o podejmowanych przez nich wyborach, a dla rodziców będzie impulsem do wielu rozmów z dziećmi.

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów klas ósmych,

Dla Państwa dzieci nadszedł czas intensywnych przygotowań do pierwszego ważnego egzaminu oraz czas podejmowania decyzji o wyborze szkoły średniej. W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, podczas gdy oferta techników i szkół branżowych wydaje się mniej atrakcyjna.

Chcąc przyciągnąć uwagę do kształcenia technicznego oraz przekonać wahających się uczniów, Urząd Miasta Kielce przygotował 3 filmy pokazujące możliwości nauki, pracy i rozwoju zawodowego w 3 branżach. Branże te stanowią ważny segment lokalnej gospodarki. Są to:

– branża obróbki metalu

– branża budowlana

– branża kreatywna (obejmująca działalność w mediach elektronicznych oraz w przemyśle modowym).

Zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałem, który jest dostępny na kanale You Tube oraz poprzez stronę Urzędu Miasta Kielce w zakładce „Dla mieszkańca” a następnie „Edukacja”: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja.html

Filmy trwają od 6 do 8 minut. Powstały w ścisłej współpracy z kieleckimi firmami i na terenie zakładów pracy działających lokalnie. Mam nadzieję, że będą dla Państwa i Państwa dzieci impulsem do rozmowy i przemyśleń na temat przyszłego zawodu i kierunku kształcenia. Zwracam także uwagę na stronę https://www.kielce.eu/pl/dla-biznesu/inwestuj-w-kielcach/baza-firm.html, gdzie znajdą Państwo szerszy katalog kieleckich firm, obejmujących więcej branż.

Warto przy tym pamiętać, iż wybór szkoły branżowej lub technikum nie zamyka możliwości rozwoju. Wręcz przeciwnie – kształcenie zawodowe daje bardzo dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy, a następnie umożliwia płynne przejście do trybu studiowania. Absolwenci techników są znakomicie przygotowani do pracy, a zgodnie z deklaracjami pracodawców, bez problemu znajdą pracę w poszukiwanych zawodach.

Drodzy uczniowie klas ósmych,

już za kilkanaście tygodni przystąpicie do  egzaminu ósmoklasisty a następnie do wyboru szkoły średniej. W tym trudnym okresie możecie odczuwać wiele wątpliwości co do tego, jaką szkołę wybrać, czy bardziej odpowiednia jest dla was oferta liceów, czy może warto zdecydować się na naukę zawodu w szkole branżowej lub technikum.

Aby przybliżyć Wam możliwości zdobycia kwalifikacji w określonych zawodach, Urząd Miasta Kielce przygotował dla Was 3 krótkie firmy pomagające lepiej poznać lokalny rynek pracy.  W filmach tych zobaczycie wypowiedzi pracowników i pracodawców kieleckich firm, ich miejsca pracy i zawody, na które według pracodawców jest duże zapotrzebowanie.

Zachęcam Was do zapoznania się z tymi filmami. Są one dostępne na kanale You Tube oraz poprzez stronę Urzędu Miasta Kielce w zakładce „Dla mieszkańca” a następnie „Edukacja”: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja.html

Jeśli chcecie poznać więcej kieleckich firm, warto zajrzeć na stronę https://www.kielce.eu/pl/dla-biznesu/inwestuj-w-kielcach/baza-firm.html. Być może będzie to dla Was okazja do lepszego poznania swoich przyszłych pracodawców.

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Poniżej zamieszczamy link do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarza%CC%A8dzenie-nr-5.2022-w-sprawie-okres%CC%81lenia-termino%CC%81w-przeprowadzania-poste%CC%A8powania-rekrutacyjnego-i-poste%CC%A8powania-uzupelniaja%CC%A8cego.pdf


OFERTA EDUKACYJNA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE


SZKOLNICTWO ZAWODOWE CKZ


NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.
Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej
https:// kielce.e-omikron.pl/


Wszystkie niezbędne informacje nt. naboru, harmonogram oraz zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępne poniżej:

KANDYDAT-informacja-o-naborzePobierz

KONKURS ZAWODOZNAWCZY Z NAGRODAMI

DLA UCZNIÓW KLAS 7 i 8

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

(prace w formie wypracowania należy nadsyłać do

p. Ewy Smurzyńskiej do 30.04.2021r.)


WYNIKI KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Laureatami konkursu „Mój wymarzony zawód” zostali uczniowie klasy 7a oraz 7c: Emilia Dymińska, Julia Gołuchowska, Amelia Jaśkowska, Maja Garmulewicz, Amelia Ziopaja oraz Karol Grudziński.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 
 

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Prezentacja (plik pdf)

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

1. Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego – przepisy prawa

Zajęcia z doradztwa zawodowego są organizowane na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 w zw. z ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych… czytaj więcej


Doradztwo zawodowe – materiały edukacyjne do szkoły podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami metodycznymi „Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej”. Oprócz programu znajdą tam Państwo także przykładowe scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne do wykorzystania w pracy z uczniami. Proponowany program należy dostosować do indywidualnych potrzeb siódmoklasistów oraz szkoły.

www.ore.edu.pl

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej


Instytucje wspierające projekt  doradztwa edukacyjno – zawodowego:

 1. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Dawid Tobiasz

tel.: (41) 200 17 57; 696 402 676

 1. Kielce, ul. Warszawska 34

tel. +48 41 344 76 53 wew. 289- Kontakt  Pani M.Poddębniak

tel./fax +48 32 344 93 79

dyrektor@izbarzemieslnicza.pl

www.izbakielce.pl

 1. ŚCDN Kielce

Sekretariat

tel./fax 41 362 48 99

e-mail: scdn@scdn.pl – Pani Juszkiewicz

W wyżej wymienionych instytucjach można zasięgać informacji na temat doradztwa zawodowego.

Został nowo utworzony punkt doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Indywidualne porady udzielane są przez zespół profesjonalnych doradców w pokoju 113, po wcześniejszym zgłoszeniu się do p. Ewy Smurzyńskiej – nauczyciela doradcy w naszej szkole lub na adres mailowy: agnieszka.jachym@ezse.pl