W klasie 2c dzieje się naprawdę dużo.

W ciągu ostatnich miesięcy pracowaliśmy ciężko, ale też bawiliśmy się, uczestnicząc w dodatkowych programach edukacyjnych: „Emocje” i „Lekturki spod chmurki”.

20200915_105919.jpg
20200924_110250.jpg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FWHWMZbEe7orwMje1%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR35CooAgLxyWW1-kFX9wIAxH2p8Rk7z6-Xm64oniNhdG4NtIw6uNsMhL-w&h=AT1tf_g03BflWb9pjIuYIRzU5V5OvmkZx5FNPyDWhhePBXi4k0eaBiLc6w2U_Fe9lF583w8vPcJZkCvUYlKogPlDPqCah-pmRdAsHo2xvDpVhqctn9tgxZEwEWXOIHkgrb8ERQ