Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że w piątek (7 czerwca) nie ma zajęć dydaktycznych. Dyżur dla dzieci grup 0-3 pełnić będą nauczyciele w BYDYNKU ZERÓWKI od godziny 7:00 do godziny 16:00.