Zgodnie z harmonogramem opłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020 wpłaty za styczeń można dokonać dopiero po 1 stycznia 2020 r. Bardzo proszę o niewykonywanie żadnych przelewów za obiady do końca bieżącego 2019 r. Kwota za styczeń zostanie podana po 1 stycznia. Kierownik świetlicy.