Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego  w Kielcach zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci. Prosimy, aby:

  • codziennie mierzyć temperaturę ciała,
  • zwrócić uwagę na występowanie objawów infekcji (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, duszności).

Prosimy o nie posyłanie do szkoły dzieci przeziębionych, a w przypadku, gdy wróciliście Państwo z regionów zagrożenia koronawirusem i gdy wystąpiły objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz poinformować Dyrekcję Szkoły.

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Dyrekcja Szkoły