Zakończyła się realizacja I edycji projektu „Szkoła Integracji Międzykulturowej” prowadzonego przez organizację pozarządową Polskie Forum Migracyjne. Dotyczył on pozycji dzieci z innych krajów w polskiej szkole.

W ramach projektu przeprowadzono cykl dziewięciu dwudniowych warsztatów, w których udział wzięło łącznie 89 osób z całej Polski, w tym dwie nauczycielki Naszej Szkoły – mgr Monika Kaczmarek i mgr Marta Surdyk. Warsztaty poświęcone były budowaniu atmosfery sprzyjającej integracji w międzykulturowej klasie.

Uczestnicy szkoleń mieli następnie za zadanie przeprowadzenie zajęć w swoich szkołach zgodnie    z poznanymi zasadami pracy. Autorzy najlepszych scenariuszy zajęć (w tym również Pani Monika   i Pani Marta) wzięli udział w wizycie studyjnej w Szwecji. W Sztokholmie poznawali działalność szwedzkich szkół na rzecz integracji cudzoziemców (szczególnie w kontekście ich przyjęcia do placówki i wdrożenia w system oświatowy).

Ostatnim, podsumowującym etapem projektu była Konferencja zorganizowana przez Fundację Polskie Forum Migracyjne we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, która odbyła się 13.06.2014 r. w Warszawie.

Konferencja składała  się z dwóch części. W pierwszej został przedstawiony model pracy z dziećmi

cudzoziemskimi (WISE), wypracowany przez fundacyjny zespół psycholożek międzykulturowych.

Następnie, autorzy najlepszych scenariuszy zajęć przeprowadzonych w szkołach po szkoleniach opowiedzieli o swoich doświadczeniach w praktycznym zastosowaniu modelu. Panel ten był punktem wyjścia do dyskusji nad różnymi sposobami pracy z uczniami pochodzącymi z różnych krajów.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezydenta

m. st. Warszawy. Jest on finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa.