Dyrektor Szkoły informuje, dnia 03.12.2020 r. (czwartek) odbędą się Spotkania z Rodzicami. Spotkania zorganizowane będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na kontach uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach zarządza organizację spotkania w następującym porządku:

  • klasy 1a, 1b, 2a, 2b, 2c – godz. 16.00
  • klasy 3a, 3b, 3c – godz. 16.30
  • klasy 4a, 4b, 4c – godz. 17.00
  • klasy 5a, 5b – godz. 17.30
  • klasy 6a, 6b, 6c – godz. 18.00
  • klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – godz. 18.30

W dniach 07-11.12.2020 r. nauczyciele będą dyżurować po południu na platformie Microsoft Teams, w związku z tym rodzice, którzy będą chcieli porozmawiać z nauczycielami przedmiotów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wychowawcy w dniu wywiadówki, tak aby nauczyciel mógł umówić się z rodzicem i zorganizować spotkanie na platformie Microsoft Teams.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal