Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz naszego Stowarzyszenia – Organizacji Pożytku Publicznego. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP może przekazywać osoba fizyczna osiągająca dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym tzw. liniowcy). Rola Państwa sprowadza się do wypełnienia kilku rubryk w deklaracji odatkowej PIT (nazwa wybranej organizacji oraz nr KRS), a podatek przekazany zostanie przez właściwy Urząd Skarbowy na konto organizacji pożytku publicznego.

JEŻELI PAŃSTWO UZNAJĄ ZA STOSOWNE PRZEKAZANIE CZĘŚCI SWOJEGO PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA PODAJEMY NIEZBĘDNE DANE DO WPISANIA W DEKLARACJI:

 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26 „DYGASIŃSKI” W KIELCACH

 NR KRS: 0000222894

 Prawo przekazania 1% to sposób na samodzielne decydowanie przez Państwa o przeznaczeniu chociaż części swojego podatku. Nie wiąże się to z żadnym wydatkiem (przekazana kwota pomniejsza kwotę podatku należnego), a zyskują organizacje, które otrzymują 1% podatku.

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą do Członków, ich Rodzin oraz Osób Zaprzyjaźnionych o przekazywanie przedmiotowego 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie jak najszerszym kręgu, za co z góry serdecznie dziękujemy!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia a także Dyrekcja Szkoły