OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MAJ

Opłata za obiady za miesiąc MAJ wynosi 90 zł (15 dni żywieniowych – dni 2,14,15,16 oraz 31 maja są dniami wolnymi od nauki i obiady w te dni nie będą wydawane).

Wpłaty należy dokonać do 10 maja 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Intendent

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

Opłata za obiady za miesiąc KWIECIEŃ wynosi 120 zł (20 dni żywieniowych)

Wpłaty należy dokonać do 10 kwietnia 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Intendent

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC

Opłata za obiady za miesiąc MARZEC wynosi 114 zł (19 dni żywieniowychdni 28 i 29 marca są wolnymi od nauki)

Wpłaty należy dokonać do 10 marca 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Intendent

OPŁATA ZA OBIADY ZA LUTY 2024

Opłata za obiady za miesiąc LUTY wynosi 66 zł (11 dni żywieniowych).

Wpłaty należy dokonać do 10 lutego 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Intendent

OPŁATA ZA OBIADY ZA STYCZEŃ 2024

Opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ wynosi 132 zł (22 dni żywieniowe).

 Wpłaty należy dokonać do 10 stycznia 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Przypominamy, że osoby które nadal będą korzystać z obiadów refundowanych przez MOPR, proszone są o dostarczenie odpowiedniej informacji do kierownika świetlicy najpóźniej do 9 stycznia.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ zgodnie z regulaminem stołówki brak wpłaty w terminie wyklucza możliwość korzystania z posiłków do momentu uregulowania należności!

Intendent

OPŁATA ZA OBIADY ZA GRUDZIEŃ

Odpłatność za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ 2023 wynosi 90 ZŁ (15 dni żywieniowych; w dniu 22.12 ze względu na wigilie klasowe obiady nie będą wydawane). Osoby, które zgłaszały odpisy za poprzedni miesiąc wpłacają całą podaną kwotę, natomiast odpisy za listopad będą zwrócone na konto. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Intendentką. Przypominamy, że zgodnie z nowym systemem wpłaty należy dokonać na indywidualny numer/y konta wygenerowany przez IntendentaTermin płatności 10.12.2023r. Prosimy o terminowe wpłaty.

Intendent.

OPŁATA ZA OBIADY ZA LISTOPAD

Odpłatność za obiady za miesiąc listopad 2023 wynosi 126 zł (21 dni żywieniowych).Osoby, które zgłaszały odpisy za poprzedni miesiąc wpłacają kwotę po odliczeniach wygenerowaną przez system Vulcan Opłaty (kwota widoczna w dzienniku elektronicznym). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Intendentką. Przypominamy, że zgodnie z nowym systemem wpłaty należy dokonać na indywidualny numer/y konta wygenerowany przez Intendenta. Termin płatności 10.11.2023r. Prosimy o terminowe wpłaty.

Intendent.

OPŁATA ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2023R.

Odpłatność za obiady za miesiąc październik 2023 wynosi 120 zł (20 dni żywieniowych; dni 30.10 oraz 31.10 są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych i obiady w tym dniu nie będą wydawane).Przypominamy, że zgodnie z nowym systemem opłat należy wpłacić całą kwotę na indywidualny numer/y konta wygenerowany przez Intendenta, a ewentualne zwroty na podstawie zgłoszonych odpisów będą przekazywane na koniec miesiąca. Termin płatności 10.10.2023r. Prosimy o terminowe wpłaty.

Intendent

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-161.png

OPŁATA ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2023R.

Opłata za żywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. wynosi 90 zł (15 dni żywieniowych). Wpłaty należy dokonać do 10 września na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta. Osoby, które jeszcze nie otrzymały indywidualnego numeru konta lub które chciałyby zapisać dziecko na obiady proszone są o jak najszybszy kontakt z Panią Intendentką. Żywienie w stołówce rozpoczyna się 11 września.

Intendent

Drodzy rodzice!

Informujemy, że nasza szkoła jest w trakcie wdrażania nowego systemu opłat za żywienie w stołówce szkolnej – Vulcan Opłaty.

W związku z powyższym zmieniają się dotychczasowe procedury uiszczania opłat:

  1. Każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma od Intendenta indywidualny rachunek do wpłat. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko otrzymają rachunek dla każdego dziecka osobny. Numery zostaną wygenerowane przez Intendenta na podstawie zgłoszenia chęci korzystania z obiadów (zapisy u Intendenta do 8 września).
  2. Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek, który otrzymają Państwo podczas zawierania umowy.
  3. Wpłat trzeba dokonywać do 10- tego każdego miesiąca. Nadpłaty za zgłoszone nieobecności będą zwracane na koniec miesiąca.
  4. Stawka żywieniowa od września 2023 r. wynosi 6 zł za obiad.
  5. Żywienie w stołówce rozpoczyna się 11 września.

Informacje na temat wysokości opłaty za dany miesiąc będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły na początku każdego miesiąca oraz na dzienniku elektronicznym.

Osoby, które od nowego roku szkolnego będą korzystać z obiadów refundowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie stosownych zaświadczeń do kierownika świetlicy lub Intendenta do 8 września.

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE WPŁAT DO MOMENTU OTRZYMANIA

INDYWIDUALNEGO KONTA PŁATNOŚCI!

Intendent. Kierownik świetlicy

CZERWIEC 2023 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga rodzice!

Pełna opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 50 zł (10 dni żywieniowych).

Termin płatności 30.05.2023r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Osoby, które zgłaszały odpisy za miesiąc maj oraz czerwiec otrzymają w najbliższym czasie informację na dzienniku z wysokością wpłaty za czerwiec. Prosimy o uiszczanie opłat po otrzymaniu wiadomości na dzienniku elektronicznym oraz wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Przypominamy, że nie przyjmujemy już odpisów za maj oraz czerwiec, obiad będzie można odebrać w szkole.

Rezygnację z obiadów w czerwcu należy zgłosić do 30 maja.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat oraz prawidłowe wypełnianie przelewów. Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

WAŻNA INFORMACJA!

Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie w terminie do 19 maja zaplanowanych nieobecności dzieci za okres od 23 maja do 16 czerwca, ponieważ zgodnie z regulaminem stołówki odpisy za te dni będą uwzględnione we wpłacie za czerwiec. Zwroty na koniec roku szkolnego nie będą wykonywane, a obiad będzie można odebrać w szkole (w przypadku niezgłoszonych odpisów). Wycieczki szkolne zostaną zgłoszone przez wychowawców.

Prosimy także o zgłoszenie do 30 maja ewentualnej rezygnacji dziecka z obiadów w czerwcu.

Kierownik świetlicy. Intendent.

MAJ 2023 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc MAJ wynosi 75 zł (15 dni żywieniowych: dni 1,2,3 oraz 22,23,24,25,26 maja są dniami wolnymi od nauki i obiady w tych dniach nie będą wydawane).

Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 20.03 do 21.04.2023 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście, otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. Bardzo prosimy o odczytywanie maili dotyczących opłat za obiady na dzienniku oraz wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych bezpośrednio przez intendenta i kierownika świetlicy.

Ewentualną rezygnację z obiadów w maju należy zgłosić do 30.04.2023

Termin płatności – 28.04.2023r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady IV, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

KWIECIEŃ 2023R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc KWIECIEŃ wynosi 80 zł (16 dni żywieniowych; dni 6,7,10 i 11 kwietnia są dniami wolnymi od nauki i obiady w tych dniach nie będą wydawane).

Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 20.02 do 17.03.2023 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście, otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. Bardzo prosimy o odczytywanie maili dotyczących opłat za obiady na dzienniku oraz wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych bezpośrednio przez intendenta i kierownika świetlicy.

Ewentualną rezygnację z obiadów w kwietniu należy zgłosić do 31.03.2023

Termin płatności – 28.03.2023r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady III, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

MARZEC 2023R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc MARZEC wynosi 115 zł (23 dni żywieniowe).

Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 13.02 do 17.02.2023 r., mailowo, telefonicznie lub osobiście, otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. 

Odpisy za Białą Szkołę (25.02 – 03.03) zostaną wykonane przez Intendenta i odliczone we wpłacie za miesiąc kwiecień.

Bardzo prosimy o odczytywanie maili dotyczących opłat za obiady na dzienniku oraz wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych bezpośrednio przez intendenta i kierownika świetlicy.

Termin płatności – 28.02.2023r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady II, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

LUTY 2023R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Ze względu na awarię w szkolnej stołówce (20.01-27.01) i uwzględnieniu 6 dni odpisów, odpłatność za luty wynosi 30 zł.

Osoby, które zgłaszały odpisy za okres od 02.01 do 19.01 otrzymają w dniach 23-24.01 wiadomość na dzienniku elektronicznym z kwotą do zapłaty po dodatkowych odliczeniach. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Osoby, które nie otrzymają wiadomości na dzienniku wpłacają całość, czyli 30 zł.

Termin płatności: 28.01.2023 r.

Nr konta do wpłaty:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567 

Jeśli wpłata będzie dokonana w ostatnich dniach podanego terminu koniecznie prosimy o wysłanie potwierdzenia na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat. Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

STYCZEŃ 2023R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ wynosi 95 zł (19 dni żywieniowych).

Podaną kwotę należy wpłacić na konto : ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567 w terminie do 08 stycznia.

Jeśli wpłata będzie dokonana w ostatnich dniach podanego terminu koniecznie prosimy o wysłanie potwierdzenia na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Przypominamy, że osoby które nadal będą korzystać z obiadów refundowanych przez MOPR, proszone są o dostarczenie odpowiedniej informacji do kierownika świetlicy do 5 stycznia. Ewentualną rezygnację z obiadów prosimy zgłosić najpóźniej do 2 stycznia.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Kierownik świetlicy. Intendent.

GRUDZIEŃ 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ wynosi 80 zł (16 dni żywieniowych).

Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 20.10 do 19.11.2022 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście ( w tym także zgłoszone przez wychowawców wycieczki klasowe – klasy pierwsze), otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. Bardzo prosimy o odczytywanie maili dotyczących opłat za obiady na dzienniku oraz wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych bezpośrednio przez intendenta i kierownika świetlicy.

Termin płatności – 28.11.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady XII, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

LISTOPAD 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc LISTOPAD wynosi 100 zł (20 dni żywieniowych)

Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 20.09 do 19.10.2022 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście ( w tym także zgłoszone przez wychowawców wycieczki klasowe), otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach.

Informacje na temat kwot do zapłaty za listopad można uzyskać również u intendenta oraz kierownika świetlicy. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych przez intendenta i kierownika świetlicy.

Termin płatności – 28.10.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady XI, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

PAŹDZIERNIK 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK wynosi 95 zł (19 dni żywieniowych;

dni 14 oraz 31 października są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych i obiady w tych dniach nie będą wydawane).

Osoby, które zgłaszały odpisy w dniach 12.09 – 19.09.2022 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście, otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym w dniu 20.09 z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach.

Informacje na temat kwot do zapłaty za październik można uzyskać również u intendenta oraz kierownika świetlicy. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu lub podanych przez intendenta i kierownika świetlicy.

Termin płatności – 28.09.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady X, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia terminu prosimy o wysłanie na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE WEJŚĆ NA STOŁÓWKĘ OD 19.09

Ze względów organizacyjnych oraz dużej ilości wydawanych obiadów od poniedziałku 19.09.2022r. uczniowie wchodzą na stołówkę wg następującego harmonogramu:

godz. 11.15 – 11.30 – uczniowie ze świetlicy szkolnej i przed lekcjami

godz. 11.30 – 11.50 – klasy 1 – 3 (zajęcia do 11.30 lub 12.35)

godz. 12.00 – 12.25 – zerówka

godz. 12.35 – 12.50 – klasy 4 – 6

godz. 13.35 – 13.50 – klasy 7 – 8

poniedziałek – 13.35 – kl. 2b, 3a, 3b

wtorek – 13.35 – kl. 2c, 3a

środa – 13.35 – kl. 1a, 1b

czwartek – 13.35 – kl. 2c, 1c, 1a

piątek – 13.35 – kl. 1b, 2b, 1c

(zmiany zaznaczone czerwonym kolorem)

Kierownik świetlicy

HARMONOGRAM KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

Od września 2022 r. dzieci korzystają ze stołówki wg następującego harmonogramu wejść:

godz. 11.15 – 11.30 – dzieci ze świetlicy oraz dzieci przed lekcjami

godz. 11.30 – 11.50 – klasy 1-3

godz. 12.00 – 12.25 – zerówka

godz. 12.35 – 12.50 – klasy 4-6

godz. 13.35 – 13.50 – klasy 7-8

Dzieci, które nie zdążą zjeść na „swojej” przerwie obiadowej lub w danym dniu zaczynają lekcje później mogą korzystać z przerw obiadowych w późniejszych godzinach.

WRZESIEŃ 2022 R. – ODPŁATNOŚC ZA OBIADY

Uwaga rodzice!

Od 12 września 2022 r. w stołówce szkolnej wydawane będą obiady.

Zapisu na obiady należy dokonać u Intendenta lub w świetlicy szkolnej najpóźniej do 8 września oraz dokonać wpłaty na niżej podany rachunek bankowy w terminie do 8.09. 2022 r.

W momencie zapisu dziecka na obiady rodzice/opiekunowie prawni akceptują Regulamin Stołówki Szkolnej i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Regulamin Stołówki, procedura dokonywania opłat za obiady oraz harmonogram wpłat (terminy; kwota do zapłaty zmienia się w zależności od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu) są dostępne w poniższym linku:

Regulamin stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach (kielce.eu)

Informujemy, że od września 2022r. zmieniła się stawka żywieniowa – cena jednego obiadu wynosi 5 zł.

Odpłatność za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 75 zł (15 dni żywieniowych).

Nr rachunku do wpłaty:

ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

W tytule przelewu należy wpisać: obiady IX.2022, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo na osobnych przelewach!) oraz klasę. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów!

Tylko dokonana w terminie wpłata będzie umożliwiała korzystanie z obiadów!

Osoby, które będą korzystały z obiadów dofinansowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez MOPR do Kierownika Świetlicy lub Intendenta w terminie do 08.09.2022 r.

Kierownik Świetlicy. Intendent.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

CZERWIEC 2022R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga rodzice!
Pełna opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 44 zł (11 dni żywieniowych).
Termin płatności 30.05.2022r.
Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567
W związku z dużą ilością zgłoszonych odpisów za okres od 23.05 do 15.06 otrzymacie Państwo w dniach 23 i 24 maja informację na dzienniku z wysokością wpłaty za czerwiec. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Przypominamy również, że od 23 maja nie przyjmujemy odpisów, a obiad będzie można odebrać w szkole.
Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat oraz prawidłowe wypełnianie przelewów.
Dziękujemy za terminowe wpłaty.


Kierownik świetlicy. Intendent.


MAJ 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc MAJ wynosi 68 zł (17 dni żywieniowych: dni 2, 3, 24, 25 i 26 maj są dniami wolnymi od zajęć).

Osoby, które zgłaszały odpisy mailowo, telefonicznie lub osobiście (wycieczki jednodniowe oraz inne zgłoszone nieobecności) za okres od 20.03 do 20.04, w dniach 21.04 i 22.04 otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach.

Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu.

Pozostałe osoby wpłacają całość – 68 zł.

Termin płatności – 28.04.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady V, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

KWIECIEŃ 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc KWIECIEŃ wynosi 68 zł (17 dni żywieniowych).

Osoby, które zgłaszały odpisy mailowo, telefonicznie lub osobiście (wycieczki jednodniowe, Biała Szkoła, inne zgłoszone nieobecności) za okres od 20.02 do 20.03, w dniach 21.03 i 22.03 otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach.

Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Pozostałe osoby wpłacają całość – 68 zł.

Termin płatności – 28.03.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady IV, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

MARZEC 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Pełna kwota odpłatności za obiady za miesiąc MARZEC wynosi 92 zł (23 dni żywieniowe).

Termin płatności 28.02.2022 r.

Przed wpłatą prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  • w związku z dużą ilością odpisów za okres od 21.01 do 20.02 (zgłoszone odpisy, kwarantanny klas, itp.) w dniach 21.02 oraz 22.02 rodzicom uczniów klas 0-4 zostaną wysłane na dziennik elektroniczny wiadomości z kwotą do zapłaty po odliczeniach. Prosimy wpłacać kwoty podane w mailu!,
  • uczniowie klas 5-8, którzy mają odpisy za 31.01 (przejście na naukę zdalną od 31.01 do 18.02) wpłacają po 88 zł,
  • pozostali, którzy nie mieli w tym dniu odpisów (nie korzystali z obiadów w styczniu) wpłacają całość czyli 92 zł,
  • uczniowie, którzy w dniach 28.02 – 04.03 jadą na Białą Szkołę, za nieobecności na obiedzie będą mieć odpisy, a w kwietniu wpłatę pomniejszoną o te dni.

Nr konta do wpłaty :

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567 ( w tytule imię i nazwisko dziecka, klasa oraz obiady III).

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat oraz podanych kwot.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Kierownik świetlicy. Intendent.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

LUTY 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

W związku z powrotem uczniów klas 5-8 do nauki stacjonarnej od 21 lutego 2022 r. osoby, które chcą aby dzieci korzystały ze stołówki od 21 do 28 lutego proszone są o wpłatę 24 zł (6 dni żywieniowych) najpóźniej do 17 lutego na konto

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567 ( w tytule imię i nazwisko dziecka, klasa oraz obiady II).

Jeśli wpłata będzie dokonana ostatniego dnia, tj. 17.02., prosimy koniecznie o wysłanie potwierdzenia na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Tylko wpłata dokonana do 17 lutego będzie skutkowała możliwością korzystania z obiadów od 21.02.! Osoby, które zgłaszały odpisy za dni od 10 do 14 stycznia otrzymają w dniu 11.02 informację na maila na dzienniku elektronicznym o wysokości opłaty za luty po odpisach.

Odpisy za dzień 31 stycznia będą odliczone przy wpłacie za marzec.

Kierownik świetlicy. Intendent.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

Odpłatność za obiady za miesiąc luty wynosi 80 zł (20 dni żywieniowych).

Osoby, które zgłaszały odpisy w dniach 10.01 – 14.01.2022 r., mailowo, telefonicznie lub osobiście otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Pozostałe osoby wpłacają całość – 80 zł. Termin płatności – 28.01.2022r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady II, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

STYCZEŃ 2022 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ wynosi 24 zł (6 dni żywieniowych – 10,11,12,13,14 oraz 31 stycznia).

Podaną kwotę należy wpłacić na konto : ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567 w terminie do 09 stycznia.

Jeśli wpłata będzie dokonana w ostatnich dniach podanego terminu, tj. 08 lub 09 stycznia koniecznie prosimy o wysłanie potwierdzenia na maila intendentura@sp9.kielce.eu

Przypominamy, że osoby które będą nadal korzystać z obiadów refundowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie odpowiedniej informacji do kierownika świetlicy do 5 stycznia. Ewentualną rezygnację z obiadów również prosimy zgłosić do 5 stycznia.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

GRUDZIEŃ 2021 R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga!

Przypominamy o konieczności uregulowania wpłaty za obiady za miesiąc grudzień! Osoby, które dnia 21.11 otrzymały maila od kierownika świetlicy na dzienniku elektronicznym wpłacają podane kwoty po odpisach, natomiast pozostali całość, czyli 64 zł. Informujemy również, że za odpisy od 20 listopada do 22 grudnia, w tym także odpisy za okres kwarantanny dla poszczególnych klas, otrzymacie Państwo zwrot na konto do końca bieżącego roku. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie wpłat za grudzień.


Kierownik świetlicy. Intendent.

Odpłatność za obiady za miesiąc grudzień wynosi 64 zł (16 dni żywieniowych).

Osoby, które zgłaszały odpisy mailowo, telefonicznie lub osobiście (wycieczki klasa 2a, 2b, 6a, 7b) za okres od 20.10 do 19.11, w dniach 21.11 i 22.11 otrzymają wiadomość na dzienniku elektronicznym z wysokością kwoty do zapłaty po odliczeniach. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu. Pozostałe osoby wpłacają całość – 64 zł. Termin płatności – 28.11.2021r.

Nr konta do wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy: w tytule przelewu należy wpisać: obiady XII, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

LISTOPAD 2021R. – ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc LISTOPAD 2021 R. wynosi 76 zł (19 dni żywieniowych – dni 01, 11 oraz 12 listopada są dniami wolnymi od zajęć i w tych dniach obiady nie będą wydawane). W/w należność należy uiścić do dnia 28.10.2021 R.  na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady XI, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względu na dużą ilość odpisów za okres od 20.09 do 19.10 (wycieczki, choroby, inne nieobecności) informację o wysokości opłaty po odliczeniach otrzymacie Państwo drogą mailową przez dziennik elektroniczny. Bardzo prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w mailu!

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obiady.jpg

PAŹDZIERNIK 2021R.ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 R. wynosi 76 zł (19 dni żywieniowych). W/w należność należy uiścić do dnia 28.09.2021 R.  na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady X, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Blankiety z kwotami odpisów za okres od 13.09 do 18.09 będą wydawane przez Intendenta w dniach 22 i 23 września.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty!

WRZESIEŃ 2021 R.- ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga rodzice! Od 13 września 2021 r. w stołówce szkolnej wydawane będą obiady. Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 56 zł (14 dni żywieniowych). Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić do 08.09.2021 r. na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

W tytule przelewu należy wpisać: obiady IX.2021, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo na osobnych przelewach!) oraz klasę. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów! Tylko dokonana w terminie wpłata będzie umożliwiała korzystanie z obiadów! Osoby, które będą korzystały z obiadów dofinansowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez MOPR do Kierownika Świetlicy lub Intendenta w terminie do 08.09.2021 r. Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki Szkolnej oraz jego przestrzeganie! Regulamin dostępny w poniższym linku:

Regulamin stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach (kielce.eu)