PAŹDZIERNIK 2021R.ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 R. wynosi 76 zł (19 dni żywieniowych). W/w należność należy uiścić do dnia 28.09.2021 R.  na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady X, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Blankiety z kwotami odpisów za okres od 13.09 do 18.09 będą wydawane przez Intendenta w dniach 22 i 23 września.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty!

WRZESIEŃ 2021 R.- ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Uwaga rodzice! Od 13 września 2021 r. w stołówce szkolnej wydawane będą obiady. Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 56 zł (14 dni żywieniowych). Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić do 08.09.2021 r. na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

W tytule przelewu należy wpisać: obiady IX.2021, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo na osobnych przelewach!) oraz klasę. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów! Tylko dokonana w terminie wpłata będzie umożliwiała korzystanie z obiadów! Osoby, które będą korzystały z obiadów dofinansowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez MOPR do Kierownika Świetlicy lub Intendenta w terminie do 08.09.2021 r. Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki Szkolnej oraz jego przestrzeganie! Regulamin dostępny w poniższym linku:

Regulamin stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach (kielce.eu)