ZA M-C STYCZEŃ 2018 r WYNOSI:

77,00 ZŁ

WYJĄTKOWO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R. TERMIN PŁATNOŚCI 

OD 01.01.2018 R. DO 06.01.2018 R.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU!


W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ U KIEROWNIKA ŚWIETLICY BĄDŹ PRZEKAZAĆ NA RACHUNEK

BANKOWY

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tylule przelewu należy podać dane dziecka, klasę)

 

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANIE TERMINOWYCH WPŁAT