ZA M-C LUTY 2019 r. WYNOSI:

80,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI OD 20.01.2019 r. DO 28.01.2019 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka oraz klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO

 U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU.

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE,

ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW

 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.