ZA M-C MAJ 2018 r WYNOSI:

63,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI OD 20.04.2018 r. DO 28.04.2018 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ  NA RACHUNEK

BANKOWY

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka, klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO

 U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU 

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ  Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.