ZA M-C MARZEC 2018 r WYNOSI:

70,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI OD 20.02.2018 r. DO 28.02.2018 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ  NA RACHUNEK

BANKOWY

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tylule przelewu należy podać dane dziecka, klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO

 U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU

 BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.