Odpłatność za obiady za miesiąc LUTY wynosi 80 zł (20 dni żywieniowych).

Dla uczniów, którzy wpłacili za miesiąc styczeń całą kwotę, tj. 40 zł, a z obiadów korzystali od 20 stycznia (2 odpisy) opłata wynosi 72 zł.

W/w należność należy uiścić do dnia 28.01.2021r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady II , imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!