Odpłatność za obiady za miesiąc październik wynosi 88 zł.

W/w należność należy uiścić do dnia 28.09.2019r.

na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

w tytule przelewu należy wpisać: obiady X, imię i nazwisko dziecka oraz klasę

lub

w wyjątkowych sytuacjach u Kierownika Świetlicy.

Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz terminowe wpłaty!