Nauka zdalna w kl. 1-8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach zarządza przejście w tryb nauczania zdalnego kl. 1-3 od 09.11.2020 r. oraz przedłużenie zdalnego nauczania w kl. 4-8 do 29.11.2020 r.
W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem matod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 1-8 od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal