Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

Zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu Egzaminów Ósmoklasisty. Na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi komunikat w tej sprawie. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Dyrekcja Szkoły