Przygotowania do licznych konkursów szkolnych i międzyszkolnych: Kangur matematyczny, Ogólnopolski Konkurs LEON, konkurs recytatorski pod hasłem ” Cztery pory roku „