Wycieczka do Nadleśnictwa Kielce – lekcja przyrodnicza pt. ” Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? ” , rajd ścieżką przyrodniczą , spotkanie z sympatyczną popielicą.

P