Terminy Spotkań z Rodzicami SP 9 w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020 (informacja jest również dostępna w menu oferta szkoły/infomacja dla rodziców oraz w bloku oferta szkoły)

Dzień

Klasy

19.09.2019 r. (czwartek)

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z dyrektorem szkoły

 

16.30 – spotkanie z wychowawcami

 

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z dyrektorem szkoły

 

17.15 – spotkanie z wychowawcami

18.00 zebranie Rady Rodziców

24.10.2019 r.  (czwartek)

Dzień Otwartej Szkoły

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z wychowawcami

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z wychowawcami

12.12.2019 r.  (czwartek)

Dzień Otwartej Szkoły

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z wychowawcami

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z wychowawcami

23.01.2020 r. (czwartek)

Wywiadówki śródroczne

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z wychowawcami

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z wychowawcami

26.03.2020 r. (czwartek)

Dzień Otwartej Szkoły

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z wychowawcami

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z wychowawcami

21.05.2020 r.  (czwartek)

Wywiadówki roczne

Klasy 1 – 3

16.00 – spotkanie z wychowawcami

Klasy 4 – 8

16.45 – spotkanie z wychowawcami