Ślubowanie klas pierwszych

 

Dnia 26.10. 2012 roku odbyła się w szkole uroczystość Ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9.
Przyrzeczenie złożyło 46 uczniów klas 1a i 1b. Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani dyr mgr Elżbieta Dudała. Uczniowie pod opieką wychowawców mgr Haliny Kasperek i mgr Anny Liebrecht zaprezentowali program artystyczny. Od Rady Rodziców otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.