„Młodzi i Zdolni, czyli twórcy komiksów z klas czwartych”