Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

 

Bezpośredni adres do skrzynki:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP9Kielce

 

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/SP9Kielce/SkrytkaESP