Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zmienia dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W związku z tym, dni:

  • 30.04.2021 r.,
  • 04.05.2021 r.,
  • 24.05.2021 r.,
  • 25.05.2021 r.,
  • 26.05.2021 r.,
  • 27.05.2021 r.
  • 28.05.2021 r.
  • 04.06.2021 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach szkoła zapewnia zadeklarowanym uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

Dyrekcja Szkoły

Łukasz Stochmal