Zasady bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane:


• Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
• Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
• Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i
antyspyware (zalecane przynajmniej raz w miesiącu).
• Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
• Weryfikuj nadawcę emalii i nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł
dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
• Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych oraz na kartkach.
• Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych oraz zadbaj aby
hasło miało przynajmniej 8 znaków (w tym jedną dużą literę, cyfrę i znak specjalny).
• Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
• Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe.
• Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
• Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z
niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
• Wykonuj regularne kopie zapasowe.
• Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników
danych.
• Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
• Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
• Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
• Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
• Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może
znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.