DYREKCJA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 9

W KIELCACH UL. DYGASIŃSKIEGO 6

INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIA DO KLASY 1

DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE  SZKOŁY

 

PRZYJMOWANE SĄ W SEKRETARIACIE  SZKOŁY  CODZIENNIE

OD GODZ. 800 DO 1500

( NR TELEFONU:  41- 36 – 76 – 793 )

 

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE MOŻNA POBRAĆ   W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ

  • Karta zgłoszeniowa do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019pobierz

 

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019pobierz