IMGP5746O  godzinie 10.00 w Kościele Chrystusa Króla rozpoczęła się uroczysta Msza Święta  w  intencji Szkoły Podstawowej nr 9,  jej uczniów nauczycieli i wszystkich pracowników. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk, który wygłosił homilię. Po zakończeniu Mszy Świętej zaproszeni goście oraz dyrekcja szkoły, pracownicy i uczniowie udali się do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Zebranych powitała pani dyrektor Elżbieta Dudała. W swym przemówieniu podkreśliła, że jubileusz  jest  okazją do podsumowania dorobku szkoły, do złożenia wyrazów wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do jej rozwoju. Ten dorobek to praca wielu pokoleń – grona pedagogicznego, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Szkoła Podstawowa nr 9 nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów , ich rodziców i  nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce.  Głos zabrali również zaproszeni goście, wśród których wymienić należy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty  Pana Grzegorza Bienia, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce Pana Andrzeja Syguta, byłego dyrektora ZSO nr 26 w Kielcach – Pana Andrzeja Kuźniara, prezesa  Stowarzyszenia Przyjaciół ZSO nr 26 „DYGASIŃSKI” – Pana Henryka Kępkowskiego. Wszyscy składali gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.   IMGP5850

 W dalszej części uczniowie  zaprezentowali program artystyczny – montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły – Adolfowi
Dygasińskiemu, w którym przedstawili sylwetkę pisarza i najistotniejsze zagadnienia w jego twórczości: miłość do ziemi ojczystej, jej przyrody, tradycji i historii. Całości towarzyszył pokaz slajdów przedstawiających ukochane przez Dygasińskiego Ponidzie. 

 

IMGP5952

Po zakończeniu części artystycznej goście przybyli do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Następnie pani dyrektor zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły i wystaw okolicznościowych poświęconym historii szkoły oraz jej patronowi.

 

 

 

IMGP5961Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w sali gimnastycznej.

    galeria zdjęć