Opłata za obiady za miesiąc czerwiec

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 54 zł (9 dni żywieniowych – dzień 7 czerwca jest dniem wolnym od nauki i obiady w ten dzień nie będą wydawane. Obiady wydawane będą do dnia 14 czerwca).

Wpłaty należy dokonać do 10 czerwca 2024 r. na indywidualny numer konta wygenerowany dla dziecka przez Intendenta.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Intendent