HARMONOGRAM KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniedziałek:

11.00 – 11. 15 – uczniowie ze świetlicy oraz przed lekcjami

11.15 – 11.35 – klasy: 1b, 2a, 2b, 2c, 3a

11.35 – 11.55 – zerówka A

12.00 – 12.20 – zerówka B

12.20 – 12.35 – klasy 4-6

13.20 – 13.30 – klasy 7-8 oraz klasy: 1a, 1c, 3b, 3c

Wtorek:

11.00 – 11. 15 – uczniowie ze świetlicy oraz przed lekcjami

11.15 – 11.35 – klasy: 1a, 1c, 3a, 3b, 3c

11.35 – 11.55 – zerówka A

12.00 – 12.20 – zerówka B

12.20 – 12.35 – klasy 4-6

13.20 – 13.30 – klasy 7-8 oraz klasy: 1b, 2a, 2b, 2c

Środa:

11.00 – 11. 15 – uczniowie ze świetlicy oraz przed lekcjami

11.15 – 11.35 – klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 3c

11.35 – 11.55 – zerówka A

12.00 – 12.20 – zerówka B

12.20 – 12.35 – klasy 4-6

13.20 – 13.30 – klasy 7-8 oraz klasy: 2b, 2c, 3a, 3b

Czwartek:

11.00 – 11. 15 – uczniowie ze świetlicy oraz przed lekcjami

11.15 – 11.35 – klasy: 1a, 1c, 2b, 3a, 3b,

11.35 – 11.55 – zerówka A

12.00 – 12.20 – zerówka B

12.20 – 12.35 – klasy 4-6

13.20 – 13.30 – klasy 7-8 oraz klasy: 1b, 2a, 2c, 3c

Piątek:

11.00 – 11. 15 – uczniowie ze świetlicy oraz przed lekcjami

11.15 – 11.35 – klasy: 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3b

11.35 – 11.55 – zerówka A

12.00 – 12.20 – zerówka B

12.20 – 12.35 – klasy 4-6

13.20 – 13.30 – klasy 7-8 oraz klasy: 1a, 2a, 3c