Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie