XIII edycja Rambitu przyrodniczego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

pod hasłem: „Drzewa naszych lasów”

Organizatorzy:

  • Liga Ochrony Przyrody w Kielcach
  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach