Turnieju Przyrodniczego dla klas 1-3 szkół podstawowych pod hasłem „ Jeziora i stawy ostoją bioróżnorodności”.