W Dniu Święta Nauczycieli najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, sukcesów zawodowych i prywatnych oraz zadowolenia z Uczniów składa

Samorząd Uczniowski