BIBLIOTEKA SZKOLNA

 ogłasza  konkurs wyborów Czytelnika Roku  

ZOSTAŃ 
CZYTELNIKIEM ROKU 2016/2017!

Tytuł przyznaje bibliotekarz!

 

Czytelnik Roku:

 Często odwiedza bibliotekę w poszukiwaniu książek;

Wymienia swoją wiedzę na tematy czytelnicze;

Wciąż rozwija swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogaca swą wiedzę;

Bierze udział w konkursach bądź innych zadaniach bibliotecznych;

Informuje bibliotekarza, jakie książki chciałby przeczytać, 
ma przez to wpływ na rodzaj zakupów bibliotecznych;

Przestrzega regulaminu Biblioteki;

Szanuje książki i jest przykładem kulturalnego zachowania w Bibliotece.