Przedmiot Klasy i podręczniki
Język polski Klasa I i  II

Darmowy podręcznik  MEN – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016

 

Klasa III

„Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum, M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski, Wyd. Nowa Era.

„Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy trzeciej gimnazjum, W. Herman, Wyd. Nowa Era.

Historia Klasy I i II

Darmowy podręcznik MEN– informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

Klasy III

„Śladami przeszłości 3” – podręcznik,  S. Roszak, A. Łaszkiwicz, Wyd. Nowa Era.

„Śladami przeszłości”- zeszyt ćwiczeń kl. III, Wyd. Nowa Era.

Atlas historyczny do gimnazjum pt. „Śladami przeszłości dla kl. I-III”, Wyd. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie  

 

Klasy III

„Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie” – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gim. Część 2, I. Janicka, A. Janicki, A Kucia, T. Maćkowski,  Wyd. Nowa Era.

Muzyka Klasy III

„Muzyczny świat”, T. Wójcik, Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Plastyka Klasy III

„Bliżej sztuki”, S.Stopczyk, WSiP.

Język angielski Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

Klasa III

Grupa podstawowa i średnia:

„New Exam Connections 3. Pre-Intermediate”, T. Garside, J. Spencer-Kępczyńska, Wyd. Oxford – podręcznik. “New Exam Connections 3. Pre-Intermediate”, T. Garside, J. Spencer-Kępczyńska, Wyd. Oxford – ćwiczeniówka.

Grupa zaawansowana:

„New Exam Connections 3. Pre-Intermediate” (kontynuacja), T. Garside, J. Spencer-Kępczyńska, Wyd. Oxford – podręcznik. “New Exam Connections 3. Pre-Intermediate” (kontynuacja), T. Garside, J. Spencer-Kępczyńska, Wyd. Oxford – ćwiczeniówka

Poziom podstawowy i  rozszerzony –Egzamin gimnazjalny Repetytorium.VirginiaEvans,JennyDooley, Wyd.Express Publishing

Język niemiecki Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

 

Klasy III

„Kompass 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum”, E. Rejmont, A. Sibiga, M.Jezierska-Wiejak,  Wyd. PWN.

Kompass 3 neu, Książka ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum, Wyd. PWN.

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

 

Klasy III

„Nie tylko wynik. Podręcznik do matematyki. Gimnazjum 3”,  T. Gwadowska, M. Ogłoza-Fisiak, Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

„Nie tylko wynik, zbiór zadań i testów. Gimnazjum  3”, A. Kotwica, A. Opala,Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Fizyka

i astronomia

Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

Klasy  III

„Eureka 2000 (nova)”. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Klasy 1-3,  L. Krupiński, G. Barna, R. Dusza, J. Fornalska, Grupa Edukacyjna S.A (brand MAC Edukacja). Ćwiczenia do podręcznika „Eureka 2000”. Zbiór zadań do fizyki 1-3 do podręcznika „Eureka 2000”.

Chemia Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

 

Klasy III

„Chemia Nowej Ery. Część  III”, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Wyd. Nowa Era.

„Chemia Nowej Ery 3”. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, T. Kulawik,  M. Litwin, D. Wróbel,

Wyd. Nowa Era.

Chemia w zadaniach i przykładach Nowa Era. Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum 1-3, T. Kulawik, M. Litwin, S. Styka-Wlazło.

Biologia Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

 

Klasy III

„Puls życia 3”, Podręcznik do biologii dla gimnazjum, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas,

Wyd. Nowa Era.

„Puls życia 3”. Zeszyt ćwiczeń do biologii, M. Jaworska, J. Pawłowska, M. Zalewska,

Wyd. Nowa Era.

Informatyka Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

KLASA III

Bez podręcznika.

Zajęcia techniczne Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I i II

Darmowy podręcznik – informacje dotyczące podręcznika i ćwiczeniówki podane zostaną na początku września 2016 r.

 

 

Klasy III

„Puls Ziemi 3 ‘’wyd. Nowa Era , R.Malarz

Religia Klasy I

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

Wyd. Jedność.

 

Klasy II

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi ”, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

Wyd. Jedność.

 

Klasy III

„Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

Wyd. Jedność.

Edukacja dla bezpieczeństwa Klasy III

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik  z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum”, J. Słoma, G. Zając, Wyd. Nowa Era.

Zajęcia artystyczne

 

Klasy II,III

Bez podręcznika

Wychowanie do życia w rodzinie Klasy I,II,III

Bez podręcznika

Wychowanie fizyczne Klasy I,II,III

Bez podręcznika