Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach
wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach od dnia 10.06.2020r. do 15.06.2020 r.

Zajęcia zdalne w dn. 15.06.2020 r. odbywają się normalnie.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal