Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. z późn zm.) zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach zostają zawieszone od dnia 06 maja do 11 maja 2020 r., w związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w oddziale przedszkolnym. W chwili obecnej nie jest możliwe wdrożenie wszystkich wytycznych GIS i MZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w oddziale przedszkolnym.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal