W związku z zakwalifikowaniem miasta Kielc do strefy czerwonej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach przypomina o obowiązujących w szkole Procedurach bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju oraz zobowiązuje Uczniów do bezwzględnego przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności:

  1. Zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą
  2. Zachowania dystansu społecznego 1,5 m
  3. Mycia lub dezynfekowania rąk.

Przypominam, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Dyrektor Szkoły

Mgr Łukasz Stochmal