Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z funkcji online, przynieś
fotografię pracy plastycznej do szkoły oraz zeskanowany, wcześniej wypełniony blankiet zgłoszenia na konkurs. Przyjdź do nauczyciela plastyki mgr Jolanty Szymak. Pomogę wysłać Twoje zgłoszenie i pracę konkursową.
Dostarcz wszystko w terminie do 25 09 2020r.
Życzę przyjemnej pracy podczas tworzenia dzieła plastycznego
i osiągnięcia sukcesu.
  Jolanta Szymak

Regulamin konkursu

zaproszenie pobierz

scan  pobierz

scan1  pobierz

scan2  pobierz

scan3  pobierz

scan4  pobierz

scan5  pobierz