Nauczyciele j.angielskiego zapraszają uczniów klas IV – VII do udziału w konkursie z języka angielskiego pt .

English inspires me ! – Angielski inspiruje mnie!

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

· Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim

· Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez działania artystyczne

· Promowanie nauki języka angielskiego

· Stwarzanie możliwości szukania nowych słów, zwrotów, ,, złotych myśli ” w j. angielskim.

Organizator:

· Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego SP nr 9 w Kielcach

Warunki uczestnictwa:

· Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-7

· Uczestnik samodzielnie przygotowuje pracę – projekt dowolnego przedmiotu np.

koszulki, kubka, okładki zeszytu, trampka, czapki itp. na którym umieści:

zdanie, sentencję, zwrot, złotą myśl w j.angielskim ( należy ją przetłumaczyć na j.polski na dole pracy)

· Praca może być wykonana dowolna techniką ( lub technikami łączonymi )

np. szkic, rysunek, grafika, kolaż, wydruk w formacie nie większym niż A4

· Praca musi zawierać tytuł ” English inspires me ”

· Na odwrocie trzeba pracę podpisać – imię, nazwisko , klasa

Ocenie podlegać będzie oryginalność , staranność wykonania pracy , dobór napisu ( napisów) w j.angielskim , poprawny zapis , poprawne tłumacznie.

Czas trwania konkursu:

· Konkurs rozpoczyna się 13 kwietnia 2021 r., a kończy 7 maja 2021 r.

· Pracę konkursową należy przekazać do biblioteki szkolnej w godzinach 8.00- 12.00 od poniedziałku do piątku

· Można oddać pracę do nauczyciela j. angielskiego – jeżeli będzie taka możliwość

Be creative! Good luck!

Bądźcie kreatywni! Powodzenia