Drobnymi kroczkami zbliżamy się do końca roku szkolnego. Czas pochwalić się tym, co osiągnęliśmy.
Mimo szalejącego wirusa, mimo  ,,zamknięcia” w domach i przejścia na system nauki zdalnej, nasi najmłodsi uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością. To najlepszy dowód na to, że dziecięcej wyobraźni wystarczy maleńka iskierka, impuls do działania ze strony nauczyciela, aby dokonać rzeczy wielkich.

Klasowa aukcja:   https://padlet.com/szwajcergaleradorota/5vcgc83tn7o1l5zv
Strach ma wielkie oczy i Mobil z kropelkami:   https://padlet.com/szwajcergaleradorota/4dodz3zow4kplizl
Jesteśmy Europejczykami:  https://padlet.com/szwajcergaleradorota/Bookmarks
Miasto-wykonane techniką kolażu:    https://padlet.com/szwajcergaleradorota/ua45h1ykqvmv

Galeria zdjęć