DYREKCJA         GIMNAZJUM     NR        26

              W KIELCACH UL. DYGASIŃSKIEGO 6

 

O G Ł A S Z A 

Z  A  P  I  S  Y

DO KLASY 1

 

Od 02.04.2013 r. do 26.04.2013 r.

W   SEKRETARIACIE SZKOŁY  CODZIENNIE

OD GODZ. 800 DO 1500

( NR TELEFONU: 41-361  – 88 – 63 )

 

SZKOŁA OFERUJE:

  • NAUKĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ
  • NAUKĘ W BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONYCH KLASOPRACOWNIACH
  • NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
  • OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

PROPONOWANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

         INFORMATYKA

         ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE

         ZAJĘCIA PLASTYCZNE

         ZAJĘCIA MUZYCZNE

         ZAJĘCIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

         KOŁA ZAINTERESOWAŃ