Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Ze względu na obowiązek zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju,  nie zostanie zorganizowane w tradycyjnej formie uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Odbiór świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa. Nieodebrane świadectwa promocyjne będzie można pobrać także od dnia 1 lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem sekretariatu lub we wrześniu na spotkaniu z wychowawcą.

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku deszczowej pogody, do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie oraz tylko jeden przedstawiciel Trójki Klasowej z każdej klasy (w maseczce). Rodzice, opiekunowie uczniów zobowiązani są czekać pod budynkiem szkoły (w maseczce i odstępach 1,5 m).

Wszyscy uczniowie odbierający świadectwa zobowiązani są do:

– posiadania maseczki ochronnej,

– dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren szkoły,

– zachowania bezpiecznego odstępu min. 1,5 m.

 Ósmoklasiści dodatkowo zobowiązani są do posiadania rękawiczek oraz własnego długopisu (w związku z koniecznością potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej).

Odbiór świadectw kl. 8 będzie odbywał się na terenie szkoły, a w przypadku pozostałych klas (jeśli pogoda pozwoli) na boisku szkolnym. W przypadku deszczowej pogody, poszczególne klasy będą odbierały świadectwa promocyjne w salach. Klasy, które będą odbierać świadectwa w sali gimnastycznej, wchodzą i wychodzą wejściem od strony sali gimnastycznej, pozostali uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą wyjściem z szatni.

Po otrzymaniu świadectwa uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.

Po każdej klasie, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN odbędzie się wietrzenie i dezynfekcja sal.

  GODZINA    KLASA  SALA
9.008a12
 8bsala gimnastyczna
10.007a8
 7b13
10.306a15
 6bsala gimnastyczna
 6c2
11.005a14
 5b12
 5c8
11.304a17
 4b9
12.003a1
 3bsala gimnastyczna
 3c15
 00
12.452a4
 2b12
 2c14
13.301a3
 1b9
 1c17

Dyrekcja Szkoły