W dniu 29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 9 odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Kielcach. Celem zajęć było przypomnienie uczniom zasad prawidłowego poruszania się po drogach, a także zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi.