Dyrekcja Szkoły, powołując się na paragraf § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, informuje, że zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego pozostają zawieszone do 24.05.2020 r.

Przypominamy, że według komunikatów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 24 maja zostaje wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Będziemy w tej sprawie Państwa informować na bieżąco, w związku z tym prosimy śledzić wszystkie informacje na naszej stronie internetowej i facebooku.

Dyrekcja Szkoły